امروز: ۰۴ آبان ۱۳۹۵

سل سایت

يقين است كه رفتار حكيمانه با وضع جاهلانه همچون بيماري از يك شخص به شخص ديگر سرايت مي كند؛ پس لازم است كه مردمان مراقب انتخاب همنشينان خود باشند.
سل سایت

سل سایت